Mandalena

Reciklažno dvorište

Radno vrijeme

Utorak 08:00 – 13:00
Pauza 10:00 – 10:30

Četvrtak 11:00 – 16:40
Pauza 13:30 – 14:00

Subota 08:00 – 18:00
Pauza 10:00 – 10:30
Pauza 16:00 – 16:30

Upravitelj reciklažnog dvorišta:

PULA HERCULANEA d.o.o.
Adresa:
Trg I. Istarske brigade 14, 52 100 Pula
Tel.
052 638 400
Mob.
091 612 884
E-mail:
primjedbe@herculanea.hr
www.herculanea.hr