Mandalena

Djelatnosti

N

Održavanje komunalne infrastrukture

N

održavanje nerazvrstanih cesta

N

održavanje javnih površina na kojim nije dopušten promet motornim vozilima

N

održavanje javnih zelenih površina

N

održavanje građevina, uređaja i predmeta javne nabave

N

održavanje groblja

N

održavanje čistoće javnih površina

N

održavanje javne rasvjete

N

održavanje javnih nekomercijalnih plaza

N

dekoracija i iluminacija

N

Održavanje poljskih puteva

N

Održvanje protupožarnih puteva

N

Odžavanje javne odvodnje Duga Uvala

N

Održavanje nogometnih igrališta (Marčana, Krnica, Kujići, Peruški)

N

Obavljanje elektoinstalaterskih radova na zgradama i drugim objektima Općine Marčana

N

Uklanjanje i zbrinjavanje odbačenog otpada